INFORMATII SUPLIMENTARE DESPRE CONFIDENTIALITATE

ID Internazionale SRL P.IVA 03059500169, Via E. Baschenis, 8/e 24044 Dalmine (BG) – Italia (denumit in continuare "Proprietar"), in calitate de controlor de date, informeaza in conformitate cu Art. 13 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (in continuare "Codul de confidentialitate") si Art. 13 Regulation EU n. 2016/679 (in continuare "GDPR") ca datele dvs. personale vor fi prelucrate in acest mod și in aceste scopuri:

PROCESAREA DATELOR

Proprietarul proceseaza datele personale, datele de identificare și nu datele sensibile (cum ar fi: nume, prenume, telefon, e-mail – în continuare, "date personale" sau "date") furnizate de Utilizator când solicitarea de informații a fost trimisă pe site-ul www.id-internazionale.it al Proprietarului (denumit în continuare "Site-ul").

SCOPUL PRELUCRĂRII

a) Datele personale privind utilizatorul sunt colectate și prelucrate numai pentru a permite proprietarului să furnizeze serviciile sale
b) Acest site utilizează serviciile și interacțiunile cu platformele externe pentru a oferi cea mai bună experiență de navigare. Aceste servicii și platforme externe ar putea colecta informații pentru proprietar, mereu anonime și niciodată sensibile. În plus, aceste servicii și platforme ar putea colecta anumite date ale utilizatorului, în conformitate cu setările de confidențialitate ale acestuia. Proprietarul specifică aceste servicii și platforme:

INTERACȚIUNEA CU REȚEA SOCIALĂ ȘI PLATFORMELE EXTERNE

Acest tip de servicii permite interacțiunea cu rețelele sociale sau cu alte platforme externe direct din paginile acestui site.
Interacțiunile și informațiile obținute de acest site sunt supuse setărilor de confidențialitate ale Utilizatorului cu privire la fiecare rețea socială.
Dacă este instalat un serviciu care permite interacțiunea cu rețeaua socială, acesta poate colecta datele de trafic referitoare la paginile în care a fost instalat serviciul, chiar și atunci când utilizatorii nu îl folosesc.

STATISTIC

Serviciile incluse în această secțiune permit proprietarului să monitorizeze și să analizeze traficul și să urmărească comportamentul utilizatorului.

GOOGLE ANALYTICS (GOOGLE INC.)
Google Analytics este un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. ("Google"). Google
utilizează datele colectate pentru a urmări și examina utilizarea acestui site, pentru a pregăti rapoarte despre activitățile sale și pentru a le distribui altor servicii Google.
Google poate utiliza datele colectate pentru contextualizarea și personalizarea anunțurilor din propria rețea de publicitate.
Datele personale colectate: cookie-uri și date de utilizare.
Locul de procesare: US – Privacy PolicyOpt Out

VIZUALIZAREA CONȚINUTULUI DIN PLATFORMA EXTERNĂ

Acest tip de servicii permite vizualizarea conținuturilor găzduite pe platforme externe direct din paginile acestui site și interacționarea cu acestea.
Dacă acest tip de serviciu a fost configurat, este posibil ca acesta să colecteze datele de trafic referitoare la paginile în care au fost instalate, chiar dacă utilizatorii nu îl folosesc.

FONT-URI GOOGLE (GOOGLE INC.)
Google Fonts este un serviciu de vizualizare a fonturilor furnizate de Google Inc. care permite
acestui site să includă conținuturi de acest tip în paginile sale.
Datele cu caracter personal colectate Cookie și utilizarea datelor.
Locul de prelucrare: SUA – Privacy Policy

GOOGLE MAPS (widget-ul GOOGLE INC.)
Google Maps este un serviciu de vizualizare a hărților furnizate de Google Inc. care permite
acestui site Web să includă aceste conținuturi în paginile sale.
Datele cu caracter personal colectate Cookie și utilizarea datelor.
Locul de prelucrare: SUA – Privacy Policy

MOD DE PROCESARE

Prelucrarea datelor dvs. personale se efectuează prin intermediul operațiunilor indicate în art. 4
Codul de confidențialitate și Art. 4 n. 2) GDPR și tocmai: colectarea, înregistrarea, organizarea, conservarea, consultarea, elaborarea, modificarea, selecția, extragerea, compararea, utilizarea, interconectarea, blocarea, comunicarea, anularea și distrugerea datelor.
Datele dvs. personale sunt prelucrate atât în format tipărit cât și electronic și / sau automatizate și în orice caz, astfel încât să permită securitatea, integritatea și confidențialitatea datelor cu privire la măsurile organizatorice, fizice și logice în conformitate cu legislația în vigoare.

SECURITATE

Datele sunt stocate atât imprimate cât și electronice și / sau automate. Proprietarul va face tot posibilul pentru a vă proteja datele împotriva pierderii, abuzului, modificării. În particular: el a luat măsura în temeiul Artt. 32-34 Codul de confidențialitate și art. 32 GDPR.

TIMPUL DE PRELUCRARE

Proprietarul va trata datele personale pentru timpul necesar pentru efectuarea serviciului solicitat de utilizator și nu mai mult de 10 ani de la data colectării datelor.

LOCUL DE PROCESARE

Datele vor fi procesate la sediul central și la biroul de operare al Proprietarului.

COMUNICARE ȘI DIFUZIE

Datele personale nu vor fi supuse dezvăluirii de către Proprietar.
Comunicarea către terți, diferită de proprietar, de către responsabilul, intern și extern față de structura companiei și partenerul comercial, va fi numai în conformitate cu scopurile deja exprimate și, în orice caz, în limite. Datele furnizate de utilizator pot fi utilizate în scopuri legale de către Proprietar în instanță sau în etapele care conduc la posibile acțiuni în justiție. Cu toate acestea, procesarea de către terți va fi întotdeauna în conformitate cu legislația în vigoare.

TRANSFERUL DE DATE

Proprietarul procesării nu transferă datele cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale. În orice caz, Proprietarul, dacă este necesar, va avea dreptul de a muta datele în afara UE. În acest caz, controlorul de date se asigură că transferul datelor din afara UE va avea loc în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, sub rezerva stipulării clauzelor contractuale și a verificărilor standard ale Comisiei Europene.

NATURA DE FURNIZARE A DATELOR ȘI A CONSECINȚELOR REFUZULUI DE RĂSPUNS

Furnizarea de date este opțională; dacă decideți să nu furnizați date strâns legate de inscripție, aceleași lucruri pot fi afectate și prevenirea furnizării serviciilor.
Utilizatorii poate furniza în mod liber datele care nu sunt indicate explicit ca fiind obligatorii.
Utilizatorul poate nega ulterior prelucrarea datelor deja furnizate: în acest caz, nu va mai primi mesaje prin poștă electronica sau telefon de la Proprietar.

DREPTURILE UTILIZATORULUI

Conform art. 7 Codul de confidențialitate și art. 15 GDPR, utilizatorul are dreptul de a obține confirmarea dacă sunt sau nu date cu caracter personal care îl privesc sunt în curs de procesare, deși nu au fost încă înregistrate și comunicarea lor într-o formă inteligibilă.

Utilizatorul are dreptul să știe:
a) originea datelor cu caracter personal;
b) scopurile și metoda de procesare;
c) logica aplicată în cazul prelucrării efectuate cu ajutorul instrumentelor electronice;
d) identitatea proprietarului, administratorul și reprezentantul desemnat potrivit art. 5 alin. 2 și art. 3, paragraful 1, GDPR;
e) destinatarii sau categoriile de destinatari la care datele pot fi comunicate sau care pot afla despre ele ca reprezentant desemnat in Stat, manageri sau agenti.

Utilizatorul are dreptul să obțină:
a) actualizarea, rectificarea sau, atunci când este interesat, integrarea datelor;
b) anularea, transformarea în formă anonimă sau blocul de date procesate cu încălcarea legii, inclusiv cele a căror păstrare nu este necesară în raport cu scopurile pentru care datele au fost colectate sau prelucrate ulterior;
c) certificarea faptului că operațiunile menționate la lit. a) și b) au fost aduse la cunoștință, inclusiv în ceea ce privește conținutul acestora, celor cărora le-au fost comunicate sau distribuite datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau implică folosirea disproporționată a mijloacelor în ceea ce privește dreptul protejat;

Utilizatorul are dreptul de a se opune, integral sau parțial:
a) din motive legitime, prelucrarea datelor cu caracter personal, pertinente în scopul colectării;
b) prelucrării datelor cu caracter personal care il privesc în scopul trimiterii materialelor publicitare sau a vânzărilor directe sau pentru realizarea cercetării de piață sau a comunicării comerciale.

Dacă este cazul, persoana în cauză are, de asemenea, drepturile prevăzute în articole. 16-21 GDPR (Dreptul la replică, dreptul la uitare, dreptul la limitarea tratamentului, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție) și dreptul de a revendica Autoritatea de Garanție.

CUM SĂ EXERCIT DREPTURILE

Puteți să vă exercitați oricând drepturile prin trimiterea unui e-mail la adresa info@id-internazionale.it.

MINORI

Acest site și serviciile proprietarului nu sunt destinate copiilor cu vârsta sub 18 ani, iar proprietarul nu colectează cu bună știință informații personale referitoare la minori. În cazul în care informațiile despre copii au fost înregistrate în mod neintenționat, Proprietarul le șterge în timp util, la cererea utilizatorilor.

PROPRIETARUL SI AGENTII DE PROCESARE

Proprietarul este ID International SRL P.IVA 03059500169, Via E. Baschenis, 8 / e 24044 Dalmine (BG) – Italia. Proprietarul pune la dispoziție acest e-mail pentru orice comunicare: info@id-internazionale.it. Lista actualizată a celor responsabili și responsabili cu procesarea este ținută la sediul proprietarului tratamentului.

MODIFICARI ADUSE ACESTEI

Aceste informații pot varia. Prin urmare, este recomandabil să verificați periodic această notificare și să consultați cea mai recentă versiune.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE DESPRE COOKIE

Acest site folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența de navigare. Din acest motiv, în timpul navigării acestui site vor fi introduse informații în dispozitivul utilizatorului, cum ar fi fișierele mici denumite "cookie", care vor fi stocate în directorul browserului Web al utilizatorului. Există diferite tipuri de cookie-uri, însă scopul principal al acestora este îmbunătățirea serviciului și permiterea anumitor funcții.

Cookie-urile sunt folosite pentru a îmbunătăți navigarea utilizatorului.
Acestea permit navigarea într-un mod eficient și stochează numele de utilizator și preferințele acestuia.
Cookie-urile evită inserarea întotdeauna a acelorași informații (cum ar fi utilizatorul și parola).
Ele monitorizează serviciile utilizate pentru a maximiza experiența de navigare.
Acestea afișează anunțuri în funcție de preferințele utilizatorilor.

Există diferite tipuri de cookie-uri. Aici le puteți găsi în funcție de scopurile lor.

Cookie-ul tehnic
Cookie-urile tehnice sunt cookie-uri necesare navigării pe Internet sau pentru a furniza serviciile oferite de site-ul Web. Există două tipuri de cookie-uri tehnice: sesiune și modul cookie funcțional. Fără aceste cookie-uri, nu ar fi posibil să se furnizeze serviciul solicitat. Din acest motiv, acestea sunt utilizate întotdeauna, independent de preferințele utilizatorului. Acest tip de cookie-uri sunt trimise întotdeauna de acest site.
Cookie-ul analitic
Aceste cookie-uri colectează informații despre utilizarea site-ului web. Proprietarul utilizează aceste informații pentru statistici, pentru a îmbunătăți și a simplifica utilizarea site-ului web și pentru a controla funcționarea. Aceste cookie-uri colectează anonim informația despre utilizator și pot fi trimise de către acest site sau de către o terță parte.
Cookie-urile terță parte
Acest tip de cookie este folosit pentru a colecta informații despre utilizarea site-ului de către vizitator, cuvintele cheie utilizate pentru a ajunge pe site, site-ul navigat și sursele de trafic pentru campaniile de marketing. Proprietarul poate folosi aceste informații pentru a face rapoarte și pentru a îmbunătăți caracteristicile site-ului. Cookie-ul colectează informații anonim și poate fi trimis de către acest site sau de către terțe părți.
Cookie pentru integrarea funcționalității terțelor părți
Cookie-urile de acest tip sunt utilizate pentru a integra funcționalitatea terților în Site (de exemplu, integrarea cu rețelele sociale). Cookie-urile din această categorie pot fi trimise din domeniile site-urilor partenere sau care oferă funcțiile acestui site web.
Cookie pentru profil
Acestea au ca scop crearea de profiluri de utilizator și sunt utilizate pentru a trimite mesaje publicitare în conformitate cu preferințele afișate de utilizatori în timp ce navigați pe web.
Site web terț
Acest site poate avea legături către alte site-uri care au propria politică de confidențialitate.
Această politică de confidențialitate ar putea fi diferită de aceasta, din acest motiv Proprietarul nu este răspunzător pentru site-urile web ale terțe părți.
În conformitate cu art. 122 al doilea paragraf din Decretul legislativ 196/2003, aprobarea utilizării acestor cookie-uri este exprimată de utilizator prin intermediul unor setări individuale alese ale browserului folosit pentru a naviga pe site, având în vedere întotdeauna dreptul său de a comunica în orice moment proprietarului, voința sa cu privire la datele gestionate de cookie aprobate de browserul propriu-zis. Proprietarul nu este obligat să solicite aprobarea de către utilizator a cookie-ului tehnic, deoarece este necesar pentru furnizarea serviciului.
Pentru celălalt tip de cookie, consimțământul poate fi exprimat de Utilizator, în conformitate cu legislația în vigoare, prin setările corespunzătoare ale browserului și a programului sau dispozitivelor ușor de înțeles pentru Utilizator. Proprietarul reamintește Utilizatorului că este posibil să modificați în orice moment preferințele despre cookie. Este posibil să dezactivați cookie-ul browserului în orice moment, dar acest lucru ar putea împiedica utilizatorul să utilizeze anumite secțiuni ale site-ului.

Cookie utilizate și scopuri

Cookie-uri pentru navigare
Aceste cookie-uri de sesiune oferă o navigare sigură și eficientă și utilizarea site-ului web (gestionarea sesiunii de navigare).
Cookie-uri funcționale
Aceste cookie oferă o urmărire a alegerilor utilizatorului (alegerea limbii).
Cookie-ul analitic
Aceste cookie-uri ale Google Analytics sunt utilizate pentru a colecta informații despre utilizarea site-ului de la utilizatori (numărul de utilizatori, paginile vizitate, timpul petrecut pe site etc.).
Cookie-uri sociale
Aceste cookie-uri terță parte permit utilizatorului să interacționeze cu rețeaua socială (Facebook, Twitter, …) și să partajeze informatii de pe site cu aceștia.

Cum pot evita stocarea cookie-urilor pe calculatorul meu?

Este necesar să setați preferințele cookie-ului pentru fiecare browser (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox o Safari). Există diferite modalități de gestionare a acesteia, cum ar fi: activarea sau dezactivarea completă a modulului cookie; ștergerea unui modul cookie deja stocat în browser; blocarea stocării cookie-urilor în calculatorul dvs. de pe site-uri web specifice; sau blocarea cookie-ului terță parte (atunci când navigați pe un site web, cookie-urile sunt stocate de un alt site Web).

Dezactivarea cookie-urilor

Lăsând neatins ceea ce sa specificat despre cookie-ul strict necesar pentru navigarea pe Internet, utilizatorul poate șterge alte cookie-uri prin intermediul funcției dedicate furnizate de către Proprietar în acest document sau prin browser-ul său.

Orice browser are proceduri diferite pentru a gestiona setările. Utilizatorul poate obține instrucțiuni speciale prin următoarele link-uri:
Microsoft Windows Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Apple Safari
Opera
Dezactivarea cookie-urilor terțelor părți este posibilă prin instrucțiunile furnizate direct de cel de- al treilea proprietar al companiei de prelucrare a datelor, așa cum se arată în link-ul din secțiunea "cookie terță parte".
Pentru mai multe informații despre cookie-urile stocate pe PC și dezactivare, faceți clic pe www.youronlinechoices.com

REFERINȚE LEGALE

Această politică de confidențialitate este conformă cu Legea 196/2003, GDPR 679/16 și Art.10 Regulamentul nr. 95/46 / CE, pe lângă Decretul legislativ 2009/136 / CE privind Cookie.