ALINIERI 3D LA INSTALATII /DISPOZITIVE/STRUCTURI

Alinierea de inalta precizie a fiecarei componente care intra in contact direct cu produsul este frecvent solicitata in diferite tipuri de fabrici. Aceste alinieri pot fi executate cand se utilizeaza echipamentul adecvat pentru verificarea cu laser. Acest echipament permite sa se defineasca referinte virtuale/fizice corecte, sa se compare fiecare sistem relevant cu aceste referinte si sa se respecte fiecare toleranta definita de client, in special pentru partile sistemelor care nu sunt cuplate mecanic.

INSPECTII DIMENSIONALE (LASER SCANNER / TRACKERS)

Putem realiza diferite studii si inspectii dimensionale cu ajutorul echipamentului cu laser (Scanner and Tracker), fiind capabil sa detecteze fiecare deviere respectand modelele 3D de tolerante dimensionale, sa simuleze cuplarea virtuala a componentelor, sa genereze modele noi si precise pe elemente de geometrie cunoscuta sau necunoscuta, masurate anterior sau nu.